Voorwaarden

Algemeen

Bij het maken van een afspraak voor een behandeling bij Wellnesspraktijk Beauty of Becoming gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Vastlegging gegevens

Bij het maken van een afspraak vragen wij altijd om uw naam, email, adres en telefoonnummer. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld conform AVG. Zonder schriftelijke toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.

Behandelingen

  • Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een anamnese opgesteld. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van gezondheidsproblemen of contra-indicaties.
  • U bent verantwoordelijkheid om de juiste en volledige (medische) gegevens door te geven aan de masseur m.b.t. ziektes, (geestelijke) aandoeningen, blessures, medicijngebruik en allergieën. Op deze manier kan om veiligheidsredenen vooraf worden besloten om wel of geen behandeling te geven.
  • Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut, wordt geadviseerd deze te raadplegen of het goed is om gemasseerd te worden.
  • Bij contra-indicaties zoals acute blessure of koorts wordt niet gemasseerd.
  • Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Wellnesspraktijk-Beauty of Becoming niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.
  • U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in de situatie door te geven.
  • Alle behandelingen die wij aanbieden zijn niet medische behandelingen. Wij stellen geen medische diagnoses. De behandelingen van Wellnesspraktijk Beauty of Becoming zijn gericht op rust, herstel en ontspanning van het lichaam.

Tijden

Wij verzoeken de cliënt om enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien u te laat bent, gaat dit van uw behandeltijd af.

Tarieven en betaling

De tarieven op deze website zijn inclusief 21% BTW. Betaling geschiedt contant of met betaalverzoek direct na de behandeling.

Ethiek

De masseur heeft het recht om de behandeling stop te zetten en de cliënt te verzoeken om de praktijk te verlaten. Bij ongewenste intimiteiten zal er direct aangifte worden gedaan bij de politie.

Hygiëne

Uit hygiënisch oogpunt verwachten wij dat u voor de behandeling hebt gedoucht. Vanwege de corona-maatregelen verzoeken wij u om extra te letten  op uw hygiëne. Indien naar ons oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie, hebben wij het recht om de massage te annuleren.

Annulering

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Indien u niet op tijd annuleert, zal 50% in rekening worden gebracht. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch. Bent u onverhoopt verhinderd, dan is het toegestaan om iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan. Wellnesspraktijk- Beauty of Becoming behoudt zich het recht om cliënten te weigeren.

Overig

  • Wellnesspraktijk Beauty of Becoming is ondanks zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële of immateriële schade voor-, tijdens- en of na het behandelen.
  • Wellnesspraktijk Beauty of Becoming is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

.