Privacy Verklaring

Bij Wellnesspraktijk Beauty of Becoming vinden wij bescherming van de privacy van cliënten waarvan wij gegevens verwerken erg belangrijk. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wellnesspraktijk Beauty of Becoming verwerkt van cliënten. Indien u zich als cliënt aanmeldt bij Wellnesspraktijk Beauty of Becoming, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wellnesspraktijk Beauty of Becoming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82686289. Mail: wellness.beautyofbecoming@gmail.com. Website: www.wellnesspraktijk-beautyofbecoming.nl

Welke gegevens verwerkt Wellnesspraktijk Beauty of Becoming en voor welk doel:

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens
 • Aantekeningen van uw behandeling(en)

Wellnesspraktijk Beauty of Becoming verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact over inplannen afspraken en informeren over behandelingen.
 2. Versturen van nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten.
 3. Intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken.
 4. Aantekeningen van behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 5. te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst.
 6. naam en e-mailadres  om via nieuwsbrief cliënten te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Cliënten kunnen zich te allen tijde afmelden.

Bewaartermijnen

Wellnesspraktijk Beauty of Becoming verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wellnesspraktijk Beauty of Becoming passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wellnesspraktijk Beauty of Becoming neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

De maatregelen:

 • Beveiligde software
 • Beveiligde verbinding
 • het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden
 • zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens
 • als behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens
 • als masseur heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken deze niet ongevraagd aan derden. Wij verstrekken gegevens uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de eigenaar van Wellnesspraktijk Beauty of Becoming  kunt u:

 • een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen.
 • bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens

Verzoeken kunnen gestuurd worden naar wellness.beautyofbecoming@gmail.com.Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Wellnesspraktijk Beauty of Becoming uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.